All for Joomla All for Webmasters

Karta rabatowa

REGULAMIN AKCJI

„KUPUJ Z RABATEM WSPIERAJ REGION”

KARTY RABATOWE

Niniejszy regulamin określa warunki organizacji promocyjnej sprzedaży pod hasłem “ KUPUJ Z RABATEM WSPIERAJ REGION”.

 1. Organizatorem Promocji jest Stowarzyszenie Dębicki Park Przemysłowy z siedzibą w Dębicy przy ul. Metalowców 43, wpisanego do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254477.
 2. Czas trwania promocji: od 01.03.2012 r. do 31.12.2013 r.
 3. Uczestnicy akcji:
  1. AKSIL Sp. z o.o. z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Świętosława 272a;
  2. Art-Graf Firma Reklamowa z siedzibą 39-200 Dębica ul. Metalowców 25
  3. Consus Sp. z o.o. z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Metalowców 25;
  4. VDS-CONSTRUCT Sp. z o.o. z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Metalowców 25;
  5. „Gas Trading Podkarpacie” sp. z o.o. z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Metalowców 27;
  6. Darco Sp. o.o. z siedzibą 39-206 Pustków Osiedle 48;
  7. PPHU „KOS” K. Mazur, W. Zych z siedzibą 39‑200 Dębica, ul. Konarskiego 6/20;
  8. PHU MATEO z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Metalowców 33;
  9. F.H.U. MEGA z siedzibą 39-204 Żyraków 95c;
  10. Weldon Sp. z o.o. z siedzibą 39-102 Brzezówka 90A;
  11. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. OCYNKOWNIA DĘBICA z siedzibą 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 42
  12. Agregaty PEX-POOL PLUS z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Metalowców 35
  13. Zakład Mechaniczno-Ślusarski Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Przetacznik z siedzibą Góra Motyczna 80a 39-204 Żyraków
  14. Zakłady Mechaniczne RUFUS Grzegorz Wilk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą 39-200 Dębica ul Świętosława 272
  15. Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „PZL-Dębica” Spółka Akcyjna z siedzibą 39-200 Dębica ul. Metalowców 25
  16. Zakład Narzędziowy  „PZL-Dębica” Sp. z o.o. z siedzibą 39-200 Dębica  ul. Metalowców 25
  17. RES-Service Sp. z o.o. z siedzibą  39-200 Dębica ul. Metalowców 25
  18. P.P.H.U. „BR-GAZ” s.c. Bogusław Barszcz, Marcin Barszcz z siedzibą  39-200 Dębica Rzeszowska 139
  19. Inver Polska – Becker Farby Proszkowe sp. z o.o. z siedzibą  39-200 Dębica  Ul. Mościckiego 23
  20. Nicrometal Sp. z o.o. z siedzibą   87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5
  21. LABOFARB Sp. z o.o. z siedzibą  39-200 Dębica  39-200 Dębica
 4. Miejsce Promocji (punkty sprzedaży uczestników akcji):
  1. AKSIL Sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Świętosława 272a;
  2. Art-Graf Firma Reklamowa, 39-200 Dębica ul. Metalowców 25
  3. Consus Sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Metalowców 25;
  4. VDS-CONSTRUCT Sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Metalowców 25;
  5. „Gas Trading Podkarpacie” sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Metalowców 27;
  6. Darco Sp. o.o., 39-200 Dębica ul. Metalowców 43;
  7. PPHU „KOS” K. Mazur, W. Zych z siedzibą 39‑200 Dębica, ul. Metalowców 37;
  8. PHU MATEO, 39-200 Dębica, ul. Metalowców 33;
  9. F.H.U. MEGA, 39-204 Żyraków 95c;
  10. Weldon Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Metalowców 25;
  11. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. OCYNKOWNIA DĘBICA 39-200 Dębica, ul. Metalowców 25;
  12. Agregaty PEX-POOL PLUS 39-200 Dębica, ul. Metalowców 35
  13. Zakład Mechaniczno-Ślusarski Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Przetacznik 39-200 Dębica, ul. Metalowców 25;
  14. Zakłady Mechaniczne RUFUS Grzegorz Wilk i Wspólnicy Spółka Jawna 39-200 Dębica ul. Świętosława 272
  15. Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „PZL-Dębica” Spółka Akcyjna 39-200 Dębica ul. Metalowców 25
  16. Zakład Narzędziowy  „PZL-Dębica” Sp. z o.o. 39-200 Dębica  ul. Metalowców 25
  17. RES-Service Sp. z o.o. – Hotel Polonez 39-200 Dębica ul. Metalowców 25
  18. P.P.H.U. „BR-GAZ” s.c. Bogusław Barszcz, Marcin Barszcz 39-200 Dębica ul. Rzeszowska 139
  19. Inver Polska – Becker Farby Proszkowe sp. z o.o 39-200 Dębica  ul. Mościckiego 23
  20. Nicrometal Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Metalowców 25
  21. LABOFARB Sp. z o.o. 39-200 Dębica  ul. Metalowców 25
 5. Posiadacze Kart Rabatowych (Klienci) – osoby zatrudnione w firmie będącej członkiem Organizatora akcji tj. Stowarzyszenia DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY.
 6. Każdy Klient, dokonujący zakupów we wszystkich miejscach wymienionych  w punkcie 4 w terminie od 01.03.2012 r. do 31.12.2013 r. jest uprawniony do uzyskania rabatu wynoszącego odpowiednio:
  1. Darco Sp. z o.o.  – 12%
  2. Consus Sp. z o.o. – 10%
 7. Klient ma prawo udziału w akcji bez względu na formę zapłaty za zakupiony w powyższych firmach towar i usługę tj. płatność gotówką, kartą płatniczą, wszystkimi bonami towarowymi akceptowanymi w powyższych firmach.
 8. Wysokość oferowanego przez poszczególne firmy rabatu jest stała i nie ulega zmianie do końca trwania akcji tj. do dnia 31.12.2013 roku.
 9. Aby dokonać zakupu towaru lub/i usługi z uwzględnieniem należnego rabatu Klient zobowiązany jest wybrać towar lub/i usługę  i przed dokonaniem transakcji przy kasie okazać Kartę Rabatową będącą jego własnością.
 10. Karta Rabatowa ważna jest wyłącznie z dowodem osobistym.
 11. Należny rabat wynikający z posiadania Karty Rabatowej nie jest łączony z innymi promocjami oferowanymi przez wyżej wymienione firmy.
 12. Klient przystępując do akcji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 13. Regulamin jest dostępny we wszystkich punktach sprzedaży objętych akcją jak również w siedzibie Organizatora Promocji tj. Stowarzyszenia DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY – Dębica, ul. Metalowców 43 oraz na jego stronie internetowej http://www.debickiparkprzemyslowy.pl/.

Każdy Klient, dokonujący zakupów we wszystkich miejscach wymienionych  w punkcie 4 w terminie od 01.03.2012 r. do 31.12.2013 r. jest uprawniony do uzyskania rabatu wynoszącego odpowiednio:Darco Sp. z o.o.  – 12%