All for Joomla All for Webmasters

Labofarb Sp. z o.o.

Producent farb – LaboFarb Sp. z o.o. Dębica na rynku wyrobów budowlanych działa od 2007 roku. Personel Firmy posiada wcześniejsze bogate i wieloletnie doświadczenie w branży technologii i badań farb oraz wyrobów chemii budowlanej. Do jego dyspozycji pozostaje specjalistyczny sprzęt laboratoryjny z nowym i nowoczesnym zapleczem produkcyjnym. Firma produkuje farby pod własną marką Laboratorium Farb oraz na zlecenie firm trzecich tzw. private label. Są to farby i wyroby chemii budowlanej (impregnaty, szpachlówki itp.) przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz do drewna i betonu. Wśród wysokiej jakości produkowanych farb znaleźć można również innowacyjne farby ocieplające ściany. Firma dostarcza swoje wyroby na terenie całej Polski. Sukcesywnie rozszerza grono swoich odbiorców oraz poszukuje nowych kontrahentów – zapraszamy do współpracy w tym zakresie.

Oprócz głównej działalności polegającej na produkcji i sprzedaż farb, szpachli i innych wyrobów chemii budowlanej LaboFarb Sp. z o.o. Dział Laboratorium Badawczo-Rozwojowe prowadzi następujące inne usługi:

• opracowywanie receptur farb i technologii ich produkcji: farb wodnych, rozpuszczalnikowych, klejów, tynków, szpachli, impregnatów i innych szeroko pojętych produktów chemii budowlanej i gospodarczej
• badania farb, ich parametrów, właściwości, porównania wyrobów konkurencyjnych
• opracowywanie dokumentacji technologicznej i ruchowej koniecznej do uruchomienia produkcji w/w produktów na skalę przemysłową
• wykonywanie badań parametrów i właściwości farb i powłok farb wodnych, rozpuszczalnikowych, klejów, tynków, szpachli, impregnatów i innych produktów chemii budowlanej i gospodarczej a także tworzyw sztucznych wg aktualnie obowiązujących Norm Polskich i Europejskich
• badania starzeniowe powłok farb i lakierów
• opracowywanie Kart Technicznych i Technologicznych w/w produktów
• pomoc podczas uruchamiania produkcji chemicznej oraz nadzór technologiczny
• opracowywanie Kart Bezpieczeństwa i Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych
• pomoc przy atestacji wyrobów
• poszukiwanie/wskazanie dostawców różnych surowców chemicznych

Od roku 2010 Laboratorium Badawczo-Rozwojowe LaboFarb Sp. z o.o. rozszerzyło swoją działalność o badania nieniszczące spoin i spawów np. konstrukcji stalowych i uzyskała Świadectwo Podwykonawcy UDT nr LB-221/25, spełniając tym samym kryteria wymagań technicznych określonych w p. 5 normy PN-EN ISO /IEC 17025:2005.

LaboFarb Sp. z o.o. od samego początku swojej działalności dużą wagę przywiązywał do jakości produkowanych farb – już w roku 2008 Firma zdobyła Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001, który jest utrzymywany i rozszerzany do dnia dzisiejszego.

Zapraszamy na stronę : Labofarb